HSB
Esbjerg Museum
Torvegade 45  76163995
DK-6700 Esbjerg
 henlu@sydvestjyskemuseer.dk
 


Åbningstider


Formidling
Foredrag
Bogudgivelser
Vejledning
Nyhedsbrev

Samlinger
Indsamling
Forskning
Medarbejdere
Målsætning

Links

 

English

Deutsch
 
  

 

Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-45 (HSB) er en arkivinstitution, der dækker besættelsestiden og tiden umiddelbart før og efter. 

HSB deler lokaler med Esbjerg Museum og er fra 2013 en del af Sydvestjyske Museer.

 

HSB's arbejde fortsætter uforandret under de nye vilkår, ligesom alle afleveringsbestemmelser fastholdes. HSB sørger også i de kommende år for bevaring og tilgængeliggørelse af materiale fra og om besættelsesårene.

 

Arkiv og samling

HSB's kerne er en fremragende bestand af illegale blade, flyveblade, bøger, sange mm. - illegalt materiale fra alle hjørner af det besatte Danmark. Desuden rummer arkivet beretninger fra modstandsfolk, tysk og nazistisk materiale, personarkiver samt forskningsarkiver fra anerkendte historikere (Arkivregistranten) HSB råder også over et bibliotek med de vigtigste bøger om besættelsen og 2. verdenskrig. 

HSB modtager til stadighed og gerne nyt materiale og ser det som en meget vigtig opgave at bevare det for eftertiden.

 

Forskning - formidling - foredrag
HSB udforsker og formidler besættelses- tidens historie på mange niveauer. Det er i bøger og udstillinger - og det er i form af undervisning og vejledning til skoleelever, elever på ungdomsuddannelser og til studerende. HSB hjælper efter bedste evne også alment interesserede og slægtsforskere på vej om besættelsen og 2. verdenskrig. Endelig tilbyder HSB foredrag både på arkivet og "ud af huset."

 

 

 

ÅBNING: HSB er atter åben for brugere. Arkivet har åbent tirsdag og onsdag 10-16 begge dage. Indgang via Esbjerg Museum i Torvegade 45. 

 

 

 

 

 

Oktober '43: I anledning af 70-året for de danske jøders flugt og redning er det muligt at downloade HSB-historikeren Palle Andersens bog om jødeaktionen og undergrundspressen: Det moralske dilemma 

 

Læs modstandsbevægelsens illegale blade på www.illegalpresse.dk  

 

Gå til Internetleksikon 

www.besaettelse-befrielse.dk og læs fx om D-dag og Tyskerpiger eller om Hvidstengruppen